FAQs Complain Problems

समाचार

भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुबुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीले विगतका आयोगबाट भएको बाँकी कार्य सम्पन्‍न गर्न विगतका आयोगमा माग गरेको निवेदनमा थप वा पूरक प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धी ७ दिने सूचना ।

भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुबुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीले विगतका आयोगबाट भएको बाँकी कार्य सम्पन्‍न गर्न विगतका आयोगमा माग गरेको निवेदनमा थप वा पूरक प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धी ७ दिने सूचना । 

Pages