FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
55% (1342 votes)
ठिकै छ
22% (535 votes)
राम्रो लागेन
24% (584 votes)
Total votes: 2461