FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
50% (435 votes)
ठिकै छ
26% (230 votes)
राम्रो लागेन
24% (211 votes)
Total votes: 876