FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
54% (688 votes)
ठिकै छ
24% (301 votes)
राम्रो लागेन
23% (290 votes)
Total votes: 1279