FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
51% (508 votes)
ठिकै छ
25% (248 votes)
राम्रो लागेन
24% (235 votes)
Total votes: 991