FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
54% (771 votes)
ठिकै छ
23% (332 votes)
राम्रो लागेन
23% (327 votes)
Total votes: 1430