FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
50% (398 votes)
ठिकै छ
26% (209 votes)
राम्रो लागेन
24% (191 votes)
Total votes: 798