FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
52% (568 votes)
ठिकै छ
24% (268 votes)
राम्रो लागेन
24% (260 votes)
Total votes: 1096