FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
वार्षिक घटना दर्ता रिपोर्ट (२०७३) रिपोर्ट, प्रकाशन 04/21/2017 - 11:42 PDF icon घटना दर्ता २०७3 बैषाख-चैत्र.pdf
चैत्र महिनाको अाय र व्यय विवरण (२०७३/०७४) मासिक प्रगति प्रतिवेदन, प्रकाशन 04/18/2017 - 13:01 PDF icon चैत्र महिनाको आय.pdf, PDF icon चैत्र महिनाको व्यय.pdf
फाल्गुण महिनाको अाय र व्यय विवरण (२०७३/०७४) मासिक प्रगति प्रतिवेदन, प्रकाशन 04/18/2017 - 12:59 PDF icon फाल्गुण महिनाको व्यय.pdf, PDF icon फाल्गुण महिनाको आय.pdf
राजश्वको चैत्र महिनाको मासिक प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 04/18/2017 - 12:10 PDF icon राजश्वको प्रतिवेदन (चैत्र महिनाको).pdf
संक्षिप्त माघ महिना सम्मको व्ययको विवरण मासिक प्रगति प्रतिवेदन 02/22/2017 - 15:23 PDF icon संक्षिप्त माघसम्मको व्यय.pdf
माघ महिनाको व्यय विवरण मासिक प्रगति प्रतिवेदन 02/22/2017 - 15:19 PDF icon माघ व्यय.pdf
पुस महिनाको व्यय विवरण मासिक प्रगति प्रतिवेदन 02/22/2017 - 15:17 PDF icon पैास व्यय.pdf
मंसिर महिनाको व्ययको विवरण मासिक प्रगति प्रतिवेदन 02/22/2017 - 15:09 PDF icon मंसिर व्यय.pdf
२२ औ नगरपरिषद सम्पन्न प्रकाशन 01/26/2017 - 11:42 PDF icon निति तथा कार्यक्रम, PDF icon बजेट भाषण, PDF icon व्ययको विवरण, PDF icon अायको विवरण
हेटाैडा उपमहानगरपालिका कार्यालयकाे स्वकृत दरवन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरूकाे विवरण प्रकाशन 01/10/2017 - 12:56 PDF icon हे.उ.न.पा स्वीकृत दरवन्दी