FAQs Complain Problems

समाचार

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना

हेटौडा उपमहानगरपालिका अन्तर्गत शहरी स्वास्थ्य प्रबर्द्धन केन्द्रका लागि देहाय बमोजिमका पदहरूमा देहायको सङ्ख्या र योग्यता भएको प्राविधिक कर्मचारी २०७६ आषाढ मशान्त सम्मका लागि करारमा राख्नु पर्ने भएकाले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्घ्र) दिनभित्र कार्यालय सम

सरसफाइ तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न

हेटौंडा उपमहानगरपालिका टोल विकास संस्था नगर समन्वय समितिको आयोजना तथा टोल विकास संस्था वडा समन्वय समितिको व्यवस्थापनमा हेटौंडा ८ को ओम टोल विकास संस्था देखि किरणचोक टोल विकास सम्म रहेको मेन रोड सरसफाइ तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । टोल विकास संस्था नगर समन्वय समितिका का.वा.

Pages