FAQs Complain Problems

समाचार

भुकम्प पिडित लाभग्राहिको लागि सूचना।

भुकम्प पिडित लाभग्राहिको लागि सूचना

हेटौंडा उपमहानगरपालिका, नगर कार्यपालिकालबाट भुकम्प पिडित लाभग्राहिहरुको लागि तपशिल बमोजिमको निर्णय गरिएको छ।उक्त निर्णय बाट लाभ उठाउनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

निर्णय:

नयाँ मुलुकी संहिता र न्यायिक समिति सम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न।

आज मिति २०७५/११/१३ गते यस हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बिभिन्न सरोकारवालाहरूबिच मुलुकी संहिता र  न्यायिक समिति सम्बन्धि अन्तर्क्रियात्मक अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। साथै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले हाल सम्म भए गरेका  बिभिन्न गतिबिधि हरूको बिबरण पनि सार्वजनिक गरिएको थियो।

Pages