FAQs Complain Problems

जन स्वास्थ्य निरीक्षक

भोलानाथ चौंलागाई

यस उपमहानगरपालिकामा स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य जानकारीको लागि सम्पर्क व्यक्ति ।