FAQs Complain Problems

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको २०७८ श्रावण देखि असोज महिनासम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण ।

Supporting Documents: