FAQs Complain Problems

आ.व.२०८०/०८१ मा सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न विज्ञापन भएका विभिन्न पदहरुको लिखित परिक्षाको समय तालिका र परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना

विभिन्न पदहरुको लिखित परिक्षाको समय तालिका र परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना