FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

सामुदायिक बिध्यालयको लेखापरीक्षण सम्बन्धि सूचना

सामुदायिक बिध्यालयको लेखापरीक्षण सम्बन्धि सूचना

सामुदायिक बिध्यालयको लेखापरीक्षण सम्बन्धि सूचना

सामाजीक सुरक्षा भत्ता

दोस्रो चैमासिक प्रगति विवरण

१. report.pdf 

आ.व. २०७४/७५ को सामाजिक सुरक्षा रिपोट