FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

अा.व. २०७३।०७४ को लागि स्विकृत नगरस्तरिय कार्यक्रम तथा अायोजनाहरू

Published on: 2016-01-24

आ.व. २०७२/७३ को आय ब्यय विवरण

यस हेटौडा उपमहानगरपालिका कार्यलयको २० औ नगरपरिषदबाट सन्सोधित एवम स्विक्रित आय/ब्यय विवरण 

आ.व. २०७१/७२ को सन्सोधित एवम आ.व. २०७२/७३ को स्विक्रित आय/ब्यय विवरण 

Pages