समाचार

करार सेवा सम्बन्धि सूचना

मिति २०७५/२/२६ गते प्रकाशित करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना अनुसारको सम्पर्क मिति पछि तोकिने ब्यहोरा सम्बधित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ।

थोपा सिंचाईको सामाग्रि बितरण

आज मिति २०७५/०३/११ गते यस हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले हे.उ.म.न.पा. १३ को आम्रपालि कृषक समुहको १५ जना कृषकहरू लाई साना सिंचाई परियोजना अन्तर्गतको रु. १,११,०००।०० (हे.उ.म.न.पा.

तेस्रो नगर सभा सुरु

आज मिति २०७५/०३/१० गते यस हेटौडा उपमहानगरपालिकाले  तेस्रो नगर सभा मार्फत आगामि आ.व २०७५/७६ को वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम न प्रस्तुत गरेको छ।नगर प्रमुख श्री हरि बहादुर महत ज्युको अध्यक्षतामा भएको नगर सभामा उप प्रमुख श्री मिना लामाज्युले ५५ पृष्ठ को बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्

Pages