FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
46% (227 votes)
ठिकै छ
27% (135 votes)
राम्रो लागेन
27% (133 votes)
Total votes: 495