FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
44% (180 votes)
ठिकै छ
28% (116 votes)
राम्रो लागेन
28% (114 votes)
Total votes: 410