तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
40% (65 votes)
ठिकै छ
28% (45 votes)
राम्रो लागेन
33% (53 votes)
Total votes: 163