तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
37% (56 votes)
ठिकै छ
28% (42 votes)
राम्रो लागेन
35% (52 votes)
Total votes: 150