तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
39% (83 votes)
ठिकै छ
28% (60 votes)
राम्रो लागेन
33% (72 votes)
Total votes: 215