तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
38% (74 votes)
ठिकै छ
29% (56 votes)
राम्रो लागेन
33% (63 votes)
Total votes: 193