FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको Website कस्तो लाग्यो?

राम्रो छ
47% (258 votes)
ठिकै छ
28% (154 votes)
राम्रो लागेन
25% (137 votes)
Total votes: 549