हेटौडा उप.नपा नगर कार्यपालिका कार्यलयको नयाँ वेबसाइट सम्बन्धमा

 हेटौडा उप-महानगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यलय स‌ंघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्थानिय निकाय वित्तिय आयोगको सचिवालय द्वारा गरीएको न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन मापन (MCPM) यो पटक दोश्राे हुन सफल भएको छ । । ।

यहाँलाई यस हेटौडा उप-महानगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यलयको नयाँ वेबसाइटमा स्वागत छ | यस वेबसाइटबारे तपाईका केही सुझाव भएमा यस लिंकमा क्लिकगर्नु होला |  

बजेट, आम्दनी र खर्च

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

Published on: 2016-01-25

अा.व. २०७२।०७३ को लागि संशोधन र अा.व. २०७३।०७४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम 

बजेट भाषण

Published on: 2016-01-24

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको २१ औं नगरपरिषद् समक्ष प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत
श्री सुदेव कुमार पोखरेलबाट प्रस्तुत आ.व.२०७२।०७३ को लागि संशोधन र आ.व.२०७३।०७४ को 
कार्यक्रम तथा बजेट 

Pages