FAQs Complain Problems

scrolling news.

एकिकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन गर्दै हेटौंडा

व्यवस्थित खानेपानी र ढल निर्माणको योजना बनाउँने तायारीमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका जुटेको छ । एशियालि विकास बैकको सहयोगमा नेपाल सरकार खानेपानी विकास मन्त्रालय मार्फत उपमहानगरपालिकाले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना मार्फत हेटौंडामा व्यवस्थित खानेपानी वितरण र ढल व्यवस्थापनको तयारी गर्न खोजिएको हो ।

Pages