समाचार

सरसफाइ तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न

हेटौंडा उपमहानगरपालिका टोल विकास संस्था नगर समन्वय समितिको आयोजना तथा टोल विकास संस्था वडा समन्वय समितिको व्यवस्थापनमा हेटौंडा ८ को ओम टोल विकास संस्था देखि किरणचोक टोल विकास सम्म रहेको मेन रोड सरसफाइ तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । टोल विकास संस्था नगर समन्वय समितिका का.वा.

Pages