समाचार

करार सेवा सम्बन्धि सूचना

मिति २०७५/२/२६ गते प्रकाशित करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना अनुसारको सम्पर्क मिति पछि तोकिने ब्यहोरा सम्बधित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ।

थोपा सिंचाईको सामाग्रि बितरण

आज मिति २०७५/०३/११ गते यस हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले हे.उ.म.न.पा. १३ को आम्रपालि कृषक समुहको १५ जना कृषकहरू लाई साना सिंचाई परियोजना अन्तर्गतको रु. १,११,०००।०० (हे.उ.म.न.पा.

तेस्रो नगर सभा सुरु

आज मिति २०७५/०३/१० गते यस हेटौडा उपमहानगरपालिकाले  तेस्रो नगर सभा मार्फत आगामि आ.व २०७५/७६ को वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम न प्रस्तुत गरेको छ।नगर प्रमुख श्री हरि बहादुर महत ज्युको अध्यक्षतामा भएको नगर सभामा उप प्रमुख श्री मिना लामाज्युले ५५ पृष्ठ को बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EoI) FOR CONSULTING SERVICES

Invitation for Expression of Interest (EoI)
REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EoI) FOR CONSULTING SERVICES (Firms)

Pages