समाचार

ट्राफिक ब्यबस्थापन समितिको बैठक सम्पन्न

यस हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मिति ०७४/०५/१९को बैठकको निर्णय अनुसार कार्यपालिकाका सदस्य एवं वडा नं. ११का अध्यक्ष श्री गोकर्ण प्रसाद पराजुलि संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय ट्राफिक ब्यबस्थापन समिति गठन भएको छ। उक्त समितिको ०७४/०५/२१को निर्णय अनुसार बिशेषगरी  राप्तिरोड क्षेत्र, म.उ.बा.

Pages