समाचार

कक्षा ८ को बार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन

हेटौंडा उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिका कार्यालय

हेटौंडा, २०७४

  कक्षा ८ को बार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन

२०७४/१२/२९

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि सूचना

यस हेटौंडा उपमहानगरपालिका, साविकको ११ वडा( हालको वडा नं ३ बाहेक) को दोश्रो किस्ता (मंसिर देखी फाल्गुण सम्मको) को सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि सूचना:

 

Pages