Staffs

Photo Name Designation Email Phone
Bhim Prasad Timalsina Manager 9845029442
Bir Krishna Maharjan Manager bk.maharjan@hetaudamun.gov.np 9855069235
Shankar Prasad Upadhayay Manager shankarsir@hetaudamun.gov.np ०५७-५२३०४४
Krishna Prasad Pandey Executive Officer ceo@hetaudamun.gov.np