मृत्यु दर्ता विवरण २०७१

Body: 
सि नं महिना महिला पुरुष जम्मा
वैशाख १२ १४ २६
जेठ २० १२ ३२
असार १२ १७ २९
श्रावण १८ २४
भाद्र ११ १८
अशोज १५ २८ ४३
कार्तिक १७ २४ ४१
मङ्सिर २८ ४९ ७७
पुष २९ ३२ ६१
१० माघ      
११ फाल्गुन      
१२ चैत      
            जम्मा