मृत्यु दर्ता विवरण २०७०

Body: 
सि नं महिना महिला पुरुष जम्मा
वैशाख १२ १७ २९
जेठ १६ २६
असार १३ १५ २८
श्रावण १८ १८ ३६
भाद्र १४ २३
अशोज १४ २१
कार्तिक १२ १३ २५
मङ्सिर १६ २५
पुष ११ १५ २६
१० माघ २२ ३१
११ फाल्गुन ११ १७ २८
१२ चैत १२ २१
            जम्मा १२७ १८९ ३१६