श्रावण महिनाको आय सम्बन्धि बिबरण

 श्रावण महिनाको आय सम्बन्धि बिबरण (आ.ब. २०७४/७५) को लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला।

नोट: श्रावण महिनामा खर्च नभएकोले ब्यय बिबरण राखिएको छैन।

 

Supporting Documents: